Kungl Tekniska Högskolan
 Institutionen för Mark- och  Vattenteknik

 


KTH / Institutionen för Mark- och Vattenteknik / Grundutbildning /

AE219V Ekoteknik  (Ecotechnology)

        

Kompakta våtmarker för kväverening                      Damm för rening av dagvatten

(tömda på vatten för tillfället)

 

     Filterbrunn för rening av spillvatten från enskilt avlopp

Under våren 2006 ges inte kursen p g a för få anmälda deltagare. Välkommen att söka nästa vår då vi ska försöka nå ut med information om kursen på ett bättre sätt.

 

 
Sidansvarig: Mark- och Vattenteknik, KTH, Infomaster@lwr.kth.se